11UY0033-3 - DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)