12UY0083-3 - METAL KESİMCİ - Seviye 3 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
12UY0083-3/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ₺ 100,00
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim ₺ 420,00
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim ₺ 420,00
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim ₺ 420,00
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim ₺ 420,00
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim